Corazón

corazon1997Srdeční sval je mimořádně důležitý lidský orgán, jehož úkolem je zabezpečit dostatečný tlak a dostatečnou sílu průtoku krve cirkulující organismem a zajišťovat tak odpovídající přísun kyslíku všem jeho buňkám. Srdce lze přirovnat k pumpě, která dodává krev do celého celého krevního řečiště. Čerpací cyklus srdce se dělí na dvě hlavní části, známé jako systola a diastola.

Krevní tlak se obecně považuje za velmi dobrý ukazatel stavu kardiovaskulárního systému, poněvadž je to jedna z fyziologických proměnných, která je za současného stavu vědy relativně snadno určitelná a měřitelná. Vysoký krevní tlak (hypertenze) je někdy varujícím příznakem ohrožení života člověka a pouze jeho včasná diagnóza dovoluje také včasnou aplikaci příslušné medikace. Průběžná kontrola tlaku je proto metoda detekce možných kardiovaskulárních poruch lidského organismu.

S nadměrnou tělesnou hmotností se také zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, produkce cholesterolu a nebezpečného zvýšení hladiny cukru v krvi. Jaká je tedy optimální tělesná hmotnost? V současné době ji vypočítává lékařská a odborná veřejnost celého světa prostřednictvím tzv. indexu tělesné hmotnosti (dále ITH). ITH je vlastně skutečná tělesná hmotnost vztažená k výšce osoby. ITH získáme, dělíme-li tělesnou hmotnost v kg tělesnou výškou v m umocněnou na druhou. Hodnocení ITH: 20-24,9 normální hmotnost, 25-29,9 lehká nadváha, 30-40 nadváha-střední riziko srdečních chorob, více než 40 obezita-vysoké riziko srdečních poruch.

Multifunkční měřící jednotka CORAZÓN, která je Vám k dispozici v Lékárně ALFA na Nám.Přerovského povstání, umožní provést přesné zvážení s přesností 100g, změření výšky s přesností 1cm, změření krevního tlaku, změření srdečního tepu a tisk protokolu o měření. Zařízení používá moderních čidel, která jsou přesná a umožní přesné měření veličin.

Zařízení CORAZÓN slouží k informativnímu zjištění Vaší hmotnosti a krevního tlaku. Tuto informaci nelze použít pro stanovení léčebného postupu. Pro diagnózu či stanovení medikace je nutné navštívit lékaře či poradit se s Vaším lékárníkem. Váš krevní tlak se může během dne měnit.

Těšíme se na Vaši brzkou návštěvu.

Kolektiv Lékárny ALFA

Corazón

Corazon

Sledujte nás

Copyright © 2017-2021 Ábrányi spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.